Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΡΥΣΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: CHRISSY PAGALOU P.C.
Διεύθυνση: ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1, 71414, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6970966635
e-mail: cpagalou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://cpagalou.kron.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης check
2 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
3 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
4 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
5 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
6 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
7 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
8 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων  
9 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών  
10 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121