Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α.Μ.ΚΟ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Α.Μ.ΚΟ. Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΔΕΚΑΤΟ ΧΛΜ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑΝΗ ΚΑΜΑΡΑ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6946084464
e-mail: manos_kokos@hotmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411600 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην check
2 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
5 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
6 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 49411600 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων  
8 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
9 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
10 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
11 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121