Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΡΗΤΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΡΗΤΕΛΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ, 70016, ΑΣΗΜΙ
Δήμος: ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: info@elaiodomi.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 10412302 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων 10419902 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46311104 Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών 46311107 Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10412302 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
2 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
3 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
4 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου  
5 10419902 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου  
6 46311104 Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών  
7 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
8 46311107 Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA