Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 70012, ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ
Δήμος: ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2892300675
e-mail: makat70@hotmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 46471202 Χονδρικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
3 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια  
5 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
6 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
7 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
8 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
9 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
10 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
11 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
12 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
13 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
14 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
15 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
16 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
18 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
19 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών  
20 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.  
21 46471202 Χονδρικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών  
22 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  
23 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121